Reklama

Historia

 

Rok 1948

 

Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach została założona w 1948 r. przez Panią Stefanię Sierocką, która jednocześnie została pierwszym kierownikiem biblioteki.

Pani Stefania Sierocka - założycielka biblioteki

 

Biblioteka zlokalizowana była w starym przedwojennym dworku przy ul.Gdańskiej 11, a księgozbiór liczył wtedy 1.080 książek. W przeważającej ilości była to beletrystyka.
Hasłem mającym na celu uaktywnienie czytelnictwa w okresie powojennym było: "z książką pod strzechę". Poziom wykształcenia wówczas był niski, więc wybór takiego hasła miał uzasadnienie.

 

Powojenna siedziba Biblioteki

 

Na terenie gminy niemal w każdej wsi tworzono Punkty Biblioteczne, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do książki. Biblioteka gromadziła i udostępniała przede wszystkim powieści. Jednakże z biegiem lat zadania biblioteki ulegały pewnym zmianom wynikającym z postępu cywilizacyjnego i oczekiwań czytelniczych. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie literaturą popularno-naukową, co wiąże się zapewne ze stale rosnącą liczbą osób studiujących i dokształcających się.

 

Czytelnia biblioteki do 2008 r.

 

 

Rok 2003

Zakup pierwszych komputerów dla czytelników i stworzenie pierwszej czytelni internetowej z trzema stanowiskami.

 

Rok 2004

Zakup pierwszego komputera do pracy biurowej biblioteki.

 

Rok 2006

Przystąpienie biblioteki do Programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Promocja czytelnictwa. Priorytet 1." Program stworzył możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na zakup nowości.

 

Rok 2008

 

Z dniem 1 października 2008 r. biblioteka zmieniła lokalizację. Z ul. Gdańskiej przeniosła się na teren Zespołu Szkół Publicznych w Kokoszkowach przy ul. Szkolnej 24.

Nowy budynek Biblioteki

 

Oddanie do użytku nowego lokalu zbiegło się z obchodami 60-lecia istnienia biblioteki. Podczas uroczystości zorganizowanej 3 grudnia 2008 r. mieliśmy zaszczyt gościć założycielkę biblioteki, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji, z którymi biblioteka współpracuje.

Biblioteka Publiczna podlega władzom samorządowym gminy Starogard Gdański. Władze gminy w ramach realizacji zadań związanych z rozwojem kultury, przekazują co roku dotację na bieżącą działalność, utrzymanie i wyposażenie biblioteki.

Były i obecny dyrektor Biblioteki oraz wójt gminy Starogard Gd.

 

 

Rok 2009

Biblioteka stała się centrum informacji. Księgozbiór jest w całości skomputeryzowany, a elektroniczny katalog jest udostępniany wszystkim zainteresowanym czytelnikom.

Katalog elektroniczny

 

Czytelnia w roku 2009

 

Wypożyczalnia w roku 2009

 

 

Rok 2010

Utworzona strona internetowa www.bpkokoszkowy.pl umożliwia z domowego zacisza, sprawdzenie m.in. w której bibliotece dostępna jest poszukiwana książka, ranking najbardziej poczytnych książek czy zapoznać się z działalnością kulturalną biblioteki.
W tym też roku zostało przeprowadzone pierwsze "skontrum" w formie elektronicznej.

 

 

Rok 2011

 

Zakończenie procesu "kodowania" całego księgozbioru.

 

Wypożyczalnia - rok 2011

 

Wypożyczalnia - rok 2011

 

Elektroniczny katalog (dla czytelników) - rok 2011

 

Lada obsługi czytelnika - rok 2011

 

Czytelnia - rok 2011

 

 

Rok 2012

Rozpoczęcie wypożyczania księgozbioru w formie elektronicznej za pomocą bezprzewodowych czytników.

 

 

 

Rok 2017


Wypożyczalnia

 

 

 

 

 

 

Lada obsługi czytelnika

 

 

 

 

Czytelnia