Reklama

Programy

 

 

W roku 2018

a) Udział w Narodowym Programie Czytelnictwa, w ramach którego pozyskano kwotę 8.400 zł na zakup nowości wydawniczych.

b) Udział w programie p.n. "Z książką na walizkach", w ramach którego zorganizowano spotkanie autorskie z pisarzem książek dla dzieci Joanną Olech.

c) Udział w programie "Fun English".

 

W roku 2017

a) Udział w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa".

 

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

(kwota dotacji: 7.300 zł)

zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

b) Udział w Programie "Fun English"

c) Udział w Programie "Mini Mu"

d) Udział w Projekcie Polska Cyfrowa 2017-2020

e) Udział w Programie "Z książką na walizkach", w ramach którego Biblioteka zorganizuje w miesiącu październiku dwa spotkania autorskie.

 

W roku 2016

a) Udział w wieloletnim programie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1".

b) Udział w Programie "MINI MU", który oferuje kurs języka angielskiego poprzez zabawę dla dzieci najmłodszych.

c) Udział w Programie "Fun English" pozwalający na bezpłatną naukę języka angielskiego w formie e-learning.

 

W roku 2015

a) Udział w programie "Fun English", który pozwala na bezpłatną naukę języka angielskiego poprzez gry, piosenki, ćwiczenia.

logo funenglish.pl

b) Udział w projekcie "z książką na walizkach" w ramach którego biblioteka organizuje spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży.

c) Udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek", który pozwala na całkowitą refundację kosztów związanych z dostępem do Internetu.

Logo Orange

d) Udział w programie Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu książek pod nazwą "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2015".

e) Udział w programie "Angielski bez wysiłku", który przeznaczony jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych chętnych do nauki języka (2015/2016)

 

W roku 2014

a) Udział w Programie " Akademia Orange dla bibliotek", dzięki któremu biblioteka otrzymuje całkowitą refundację kosztów związanych

z dostępem do Internetu.

b) Udział w Programie Biblioteki Narodowej pod nazwą " Zakup Nowości Wydawniczych dla bibliotek 2014".

 

W roku 2013

a) Udział w programie " Akademia Orange dla bibliotek", który pozwala na refundację kosztów związanych z dostępem do internetu.

b) Udział w programie Biblioteki Narodowej  "Zakup Nowości Wydawniczych dla bibliotek 2013", dzięki któremu udało się zakupić 249 książek.

 

W roku 2012

a) Udział w programie Biblioteki Narodowej pod nazwą "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2012" dzięki czemu biblioteka zakupiła dodatkowo 202 książki.

b) Kontynuacja udziału w Programie Fundacji Orange dla Bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

W roku 2011

a) Udział w programie MKiDN "Zakup nowości wydawniczych".

b) Udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek", dzięki któremu biblioteka pozyskuje refundację kosztów związanych z bezpłatnym dostępem do Internetu.

c) Udział w konkursie pt. "Sprawdź czy wiesz".

d) Udział w programie Biblioteki Narodowej pod nazwą "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2011" co pozwoliło nabyć dodatkowo 120 książek.

 

W roku 2010

a) Udział w programie MKiDN pod nazwą Literatura i Czytelnictwo.

b) Udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych (refundacja kosztów związanych z bezpłatnym dostępem do Internetu w bibliotece).

c) Dzięki udziałowi w Programie Biblioteki Narodowej "Zakup Nowości Wydawniczych" biblioteka zakupiła 118 książek.

 

W roku 2009

a) Udział w programie MKiDN pod nazwą "Literatura i Czytelnictwo. Priorytet 2". Dotacja pozwoliła na dodatkowy zakup 132 książek.

 

W roku 2008

a) dzięki finansowemu wsparciu ze strony MKiDN biblioteka zakupiła dodatkowo 674 książki.

 

W roku 2007

a) Biblioteka pozyskała z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Operacyjnego dotację przeznaczoną na zakup 271 książek.

 

W roku 2006

a) dzięki przystąpieniu do Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa. Priorytet 1" biblioteka pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację, dzięki której zakupiono 426 nowych książek.

 

W roku 2003

a) Biblioteka przystąpiła do programu "IKONKA", dzięki czemu pozyskała 3 komputery do dyspozycji czytelników. Był to pierwszy bezpłatny dostęp do Internetu dla czytelników.